Blog de Orecunchodoslectores

Cousas. A.D.R.Castelao

Castelao (1886 - 1950) gañou un posto na historia, tanto pola súa actividade política como pola súa ampla e polifacética produción artística. Non hai campo das artes plásticas, escénicas e literarias no que non deixara un legado importante.

Castelao estaba especialmente interesado no debuxo, e así podemos ver como ao carón de cada "cousa" o autor representa de forma gráfica a súa visión da historia.

 Entre 1919 e 1927,  Castelao publicou en diferentes medios periódicos un total de 58 textos que podemos clasificar baixo o estilo común de cousas. En 1926 publicou, na Editorial Lar,un primeiro libro, baixo o título de Cousas que comprendía 18 daqueles textos máis algún novo e unha introdución, "A carón da natureza". En 1929  publicou, na editorial Nós, un segundo libro de Cousas, con 33 textos. En 1934, tamén na editorial Nós, publicou unha recompilación dos dous libros anteriores, incluíndo en total 44 textos e a introdución, A carón da natureza.

 Cada unha destas breves narracións que el mesmo chama "cousas" son pequenas obras de arte que retratan a realidade da sociedade galega de principios do século XX.  Castelao observa ao seu redor desde a súa comprometida visión crítica, extraendo paisaxes, situacións e personaxes que despois plasmará con precisión e naturalidade a través dun humor incisivo e irónico.

Catelao cursor estudos superiores de medicina, porén, será o resposábel de dar voz a todo ese sector da sociedade enmudecido, que en moitos casos eran as clases máis baixas e sectores máis marxinados: anciáns abandonados, xentes sumidas na miseria, cegos, vellos, mariñeiros, etc.

 A súa observación é tan humana e a súa crítica tan acertada que en moitas das  situacións os personaxes que recrea, a través de persoas e lugares galegos, trascende un sentimiento universal co que se pode identificar calquera persoa de cualquera nacionalidade.Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: